Ledvické uhlí - Kostka - ko2

kostka logo sdasOsvědčení o kvalitě paliva - vyhláška č. 13/2009 Sb.  

Obchodní označení kostka   
Zrnitost paliva  40 - 100  mm
Průměrná výhřevnost paliva 17,6 MJ/kg
Průměrný obsah popela 13 %
Obsah síry v původním stavu 0,44 g/MJ
Maximální obsah nadsítného 10 %
Maximální obsah podsítného    13 %

Nadsítné - zrno větší než 100 mm
Podsítné - zrno menší než 40 mm (až do velikosti mouru)

kostka 

Aktuality

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? 

Slevy uhlí jaro 2019

Jarní slevy uhlí 2019

archív