Úvodní stránka » Sortiment » Ořech 2

Ledvické uhlí - Ořech 2 - o2

Osvědčení o kvalitě paliva - vyhláška č. 13/2009 Slogo ořech2 sdasb.   

Obchodní označení ořech 2   
Zrnitost paliva  10 - 25 mm
Průměrná výhřevnost paliva 17,6 MJ/kg
Průměrný obsah popela 13 %
Obsah síry v původním stavu 0,44 g/MJ
Maximální obsah nadsítného 15 %
Maximální obsah podsítného    15

%

Nadsítné - zrno větší než 25 mm
Podsítné - zrno menší než 10 mm (až do velikosti mouru)

Ořech 2 

Aktuality

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? 

Slevy uhlí jaro 2019

Jarní slevy uhlí 2019

archív