Úvodní stránka » Sortiment » SORTIMENT

ortiment ledvického uhlí

Námi dodávané uhlí pochází z Dolu Bílina, Severočeské doly a.s.

Důl Bílina je producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí o výhřevnosti 11-18 MJ/kg. Těžené uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment ob­chodních uhelných produktů - tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro širo­ké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu.

S uhelnou zásobou je kupující povinen manipulovat šetrně a při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek.

Záruka na uhlí pro zjevné vady, tj. obsah hlušiny, podsítné a nadsítné je uplatnitelná do 10 kalendářních dnů ode dne dodání paliva zákazníkovi.

Záruka uhlí na skryté vady je do 6 - ti měsíců.

Aktuální katalog uhli 2019 ke stažení:

Aktuality

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? 

Slevy uhlí jaro 2019

Jarní slevy uhlí 2019

archív