Úvodní stránka » Sortiment » SORTIMENT

Sortiment ledvického uhlí

Námi dodávané uhlí pochází z Dolu Bílina, Severočeské doly a.s.

Důl Bílina je producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí o výhřevnosti 11-18 MJ/kg. Těžené uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment ob­chodních uhelných produktů - tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro širo­ké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu.

S uhelnou zásobou je kupující povinen manipulovat šetrně a při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek.

Záruka na uhlí pro zjevné vady, tj. obsah hlušiny, podsítné a nadsítné je uplatnitelná do 10 kalendářních dnů ode dne dodání paliva zákazníkovi.

Záruka uhlí na skryté vady je do 6 - ti měsíců.

Katalog uhli 2015 ke stažení:

Aktuality

22.5.2018

Kontrola teplovodních kotlů, krbů a kamen

Kontrola teplovodních kotlů, krbů a kamen do 300 kW

8.8.2016

Čištění komína

Důležitá údržba komína

26.4.2013

Jak vybírat kotel

Jak vybírat nový kotel na pevná paliva?

archiv

Depo

Zásoby kostka